ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 80% ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼

Read More