ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ

Read More